หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.พิษณุโลก เขต 2

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ คุณแม่ริ้ว ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 ต.ค. 2558 09.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ คุณแม่ริ้ว ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 ต.ค. 2558 09.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ ลีลาวดี ห้อง ม.1 16 ต.ค. 2558 09.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ ลีลาวดี ห้อง ม.2 16 ต.ค. 2558 09.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ ลีลาวดี ห้อง ม.3 16 ต.ค. 2558 09.00
-


โทร 089-9596250 หรือ 089-8585411
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]