ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 83.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 79.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 76.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 73.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดกรับพวง สพป. พิษณุโลก เขต 1 71.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 69.80 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน