ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 86.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย สพป. พิษณุโลก เขต 1 77.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 75.40 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 74.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 68.60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 67.40 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน