ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบึงพระ สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) สพป. พิษณุโลก เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น สพป. พิษณุโลก เขต 1 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 55 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน