ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดวังแร่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดจุฬามณี สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน