ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 93.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนอภัย สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 75.75 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน