ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสะพานที่ 3 สพป. พิษณุโลก เขต 1 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพป. พิษณุโลก เขต 1 79.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 72.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดวังอิทก สพป. พิษณุโลก เขต 1 67.20 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 66 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน