ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางทราย สพป. พิษณุโลก เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหนองอ้อ สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน