ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปลักแรด สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 1 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน สพป. พิษณุโลก เขต 1 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 1 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง สพป. พิษณุโลก เขต 1 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดเนินมะคึก สพป. พิษณุโลก เขต 1 60 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน