ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเนินมะคึก สพป. พิษณุโลก เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปลักแรด สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน