ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพันเสา สพป. พิษณุโลก เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 64 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน