ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดงโคกขาม สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน