ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพันเสา สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดเนินมะคึก สพป. พิษณุโลก เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) สพป. พิษณุโลก เขต 1 56 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน