ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม สพป. พิษณุโลก เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสะพานที่ 3 สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 4  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 4  
8 โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 8  
11 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 8  
12 โรงเรียนบ้านปลักแรด สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน