ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบึงพระ สพป. พิษณุโลก เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนคลองวัดไร่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 65 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน