ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก สพป. พิษณุโลก เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดวังแร่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 73 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน