ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแตน สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม สพป. พิษณุโลก เขต 1 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสิ่นหมิ่น สพป. พิษณุโลก เขต 1 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดดอนอภัย สพป. พิษณุโลก เขต 1 79.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 77.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 75.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน