ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่านางงาม สพป. พิษณุโลก เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพันเสา สพป. พิษณุโลก เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดแตน สพป. พิษณุโลก เขต 1 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน