ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 76.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 76.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 69 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน