ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบึงกอก สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปลักแรด สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 67.50 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 67.50 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 60 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน