ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดงโคกขาม สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกรับ สพป. พิษณุโลก เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบางทราย สพป. พิษณุโลก เขต 1 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน