ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดห้วงกระได สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดวังอิทก สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย สพป. พิษณุโลก เขต 1 55 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน