ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 70.44 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น สพป. พิษณุโลก เขต 1 51.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 34.96 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 7.17 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน