ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพป. พิษณุโลก เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 71.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน สพป. พิษณุโลก เขต 1 67.20 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 1 51.81 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก สพป. พิษณุโลก เขต 1 50.47 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 47.66 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 46.45 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งชา สพป. พิษณุโลก เขต 1 41.63 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 41.23 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 35.61 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 21.69 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน