ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพป. พิษณุโลก เขต 1 95.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งชา สพป. พิษณุโลก เขต 1 94.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.78 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 61.12 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 58.18 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 56.46 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน สพป. พิษณุโลก เขต 1 45.30 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 35.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดจุฬามณี สพป. พิษณุโลก เขต 1 6.90 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน