ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าตะเคียน สพป. พิษณุโลก เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแตน สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกรับ สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน