ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 1 84.64 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพันเสา สพป. พิษณุโลก เขต 1 83.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 79.28 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล สพป. พิษณุโลก เขต 1 67.94 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย สพป. พิษณุโลก เขต 1 62.08 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดเนินมะคึก สพป. พิษณุโลก เขต 1 61.75 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองอ้อ สพป. พิษณุโลก เขต 1 59.66 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. พิษณุโลก เขต 1 58.65 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 1 53.64 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 39.12 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน