ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพันเสา สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน