ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตระแบกงาม สพป. พิษณุโลก เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพันเสา สพป. พิษณุโลก เขต 1 84.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกรับ สพป. พิษณุโลก เขต 1 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.40 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน