ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 90.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพันเสา สพป. พิษณุโลก เขต 1 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 84.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม สพป. พิษณุโลก เขต 1 84.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 78.80 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน