ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโพธิญาณ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปลักแรด สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 62 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน