ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านพันเสา สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน