ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป. พิษณุโลก เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 8  
11 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน