ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล สพป. พิษณุโลก เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน