ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพันเสา สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบึงบอน สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคุ้งวารี สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.66 ทอง 4  
7 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน