ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปรือกระเทียม สพป. พิษณุโลก เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุลา สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 - -
4 วัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเนินมะคึก สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 84.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพลายชุมพล สพป. พิษณุโลก เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 85.30 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองเตย สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 91.70 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดมหาวนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม
4 วัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 93.30 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.60 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพลายชุมพล สพป. พิษณุโลก เขต 1 76.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 64.70 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 83.80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 79.20 เงิน 4
5 วัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78.20 เงิน 5
6 วัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 76.40 เงิน 6
7 วัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 73.80 เงิน 7
8 วัดกรับพวง สพป. พิษณุโลก เขต 1 71.60 เงิน 8
9 วัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 69.80 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 86.60 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดตาปะขาวหาย สพป. พิษณุโลก เขต 1 77.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดจันทร์ตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 75.40 เงิน 4
5 วัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 74.60 เงิน 5
6 วัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 73 เงิน 6
7 บ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 68.60 ทองแดง 7
8 วัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 67.40 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สะพานที่ 3 สพป. พิษณุโลก เขต 1 82.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดจุฬามณี สพป. พิษณุโลก เขต 1 77.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน 4
5 วัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 72.20 เงิน 5
6 วัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 70.20 เงิน 6
7 วัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 67.60 ทองแดง 7
8 เซนต์นิโกลาส สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิ่นหมิ่น สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สะพานที่ 3 สพป. พิษณุโลก เขต 1 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 4
5 วัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.80 ทอง 5
6 วัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 77.60 เงิน 6
7 วัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 74.60 เงิน 7
8 บ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 73.20 เงิน 8
9 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 72.60 เงิน 9
10 วัดตาปะขาวหาย สพป. พิษณุโลก เขต 1 65.40 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบัวจันทร์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สะพานที่ 3 สพป. พิษณุโลก เขต 1 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เซนต์นิโกลาส สพป. พิษณุโลก เขต 1 79.60 เงิน 4
5 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 5
6 วัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 72.40 เงิน 6
7 บ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 68 ทองแดง 7
8 วัดวังอิทก สพป. พิษณุโลก เขต 1 67.20 ทองแดง 8
9 บ้านหนองหัวยาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 66 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 93.60 ทอง ชนะเลิศ
2 สิ่นหมิ่น สพป. พิษณุโลก เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.20 ทอง 4
5 บ่อวิทยบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78.40 เงิน 5
6 บ้านบัวจันทร์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 6
7 บ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 76.60 เงิน 7
8 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 74.60 เงิน 8
9 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 73 เงิน 9
10 บ้านพันเสา สพป. พิษณุโลก เขต 1 69.80 ทองแดง 10
11 วัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 69 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 4 วัดธรรมจักร สพป. พิษณุโลก เขต 1 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดยางแขวนอู่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.66 ทอง 4
5 ไทยรัฐวิทยา 8 สพป. พิษณุโลก เขต 1 76.66 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปลักแรด สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.66 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 93.30 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปลักแรด สพป. พิษณุโลก เขต 1 72.66 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยางแขวนอู่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่เจริญธรรม สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 4
5 บ้านปลักแรด สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 5
6 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน สพป. พิษณุโลก เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิ่นหมิ่น สพป. พิษณุโลก เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านประดาประชาราษฏร์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเรียงกระดก สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวังเป็ด สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 5
6 บ้านคลองหนองเหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 6
7 วัดสมอแข สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุลา สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพลายชุมพล สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดคุยขวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 4
5 วัดเนินมะคึก สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 4
6 บ้านหนองแขม สพป. พิษณุโลก เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คลองวัดไร่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 4
5 บ้านพันเสา สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน