สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จ่าการบุญ 9 2 3 14 13 6 0 0 19
2 บ้านร้องยุ้งข้าว 9 2 1 12 12 2 0 0 14
3 อนุบาลพิษณุโลก 7 3 1 11 13 3 2 2 18
4 วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 6 3 0 9 11 4 3 1 18
5 วัดจันทร์ตะวันออก 4 4 1 9 7 4 3 2 14
6 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 4 1 1 6 9 0 0 0 9
7 วัดบ้านดง 4 0 0 4 4 1 1 0 6
8 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 3 4 3 10 12 6 1 0 19
9 บ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 3 4 3 10 11 6 2 1 19
10 บ้านพันเสา 3 3 1 7 10 8 2 2 20
11 วัดหนองนาดงกวาง 3 2 2 7 7 10 2 0 19
12 อนุบาลโรจนวิทย์ 3 2 1 6 8 2 2 1 12
13 วัดพรหมเกษร 3 1 2 6 6 4 0 2 10
14 สิ่นหมิ่น 3 1 0 4 5 0 0 0 5
15 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 3 0 2 5 4 2 0 2 6
16 วัดปากพิงตะวันตก 2 4 3 9 11 6 0 4 17
17 วัดจอมทอง 2 3 3 8 9 5 5 0 19
18 บ้านหนองกุลา 2 2 2 6 5 4 0 0 9
19 วัดจันทร์ตะวันตก 2 2 2 6 3 6 1 0 10
20 เซนต์นิโกลาส 2 2 0 4 7 1 0 1 8
21 บ้านใหม่เจริญธรรม 2 1 3 6 4 3 1 1 8
22 วัดบ้านใหม่ 2 1 1 4 5 6 2 0 13
23 วัดตาปะขาวหาย 2 1 1 4 3 2 2 1 7
24 บ้านหินลาด 2 1 0 3 3 0 0 1 3
25 วัดบางทราย 2 0 1 3 2 3 0 0 5
26 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 2 0 0 2 6 3 1 1 10
27 บ้านคลองเตย 2 0 0 2 2 1 0 0 3
28 วัดเนินมะคึก 1 3 1 5 3 5 3 0 11
29 บ้านคุยมะตูม 1 3 0 4 4 3 0 0 7
30 บ้านน้ำดำ 1 2 0 3 2 2 0 0 4
31 สะพานที่ 3 1 1 4 6 5 2 0 0 7
32 บ้านหนองหัวยาง 1 1 3 5 4 3 2 1 9
33 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1 1 2 4 6 2 0 0 8
34 วัดหนองพะยอม 1 1 1 3 4 7 2 0 13
35 บ้านบึงกระดาน 1 1 1 3 3 6 2 0 11
36 วัดยางแขวนอู่ 1 1 1 3 3 0 1 0 4
37 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1 1 0 2 3 3 1 0 7
38 วัดบึงพระ 1 1 0 2 2 1 2 1 5
39 นิคมบางระกำ 4 1 1 0 2 2 0 0 0 2
40 บ้านปลักแรด 1 0 2 3 2 7 0 3 9
41 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 1 0 1 2 3 0 1 0 4
42 บ้านหนองนากวางอั้น 1 0 1 2 1 0 0 4 1
43 วัดแตน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
44 วัดอรัญญิก 1 0 0 1 2 5 0 0 7
45 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 1 0 0 1 2 0 1 2 3
46 วัดท่าตะเคียน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
47 บ้านกรุงกรัก 1 0 0 1 1 1 0 1 2
48 วัดคุยขวาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
49 บ้านนาชักหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 วัดบึงกอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 เทศบาล 4 วัดธรรมจักร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บางระกำ 0 4 0 4 4 5 0 0 9
53 วัดปรือกระเทียม 0 3 2 5 3 3 1 2 7
54 วัดโป่งหม้อข้าว 0 2 2 4 4 4 2 4 10
55 วัดคุยม่วง 0 2 2 4 3 0 1 0 4
56 วัดมหาวนาราม 0 2 1 3 3 2 0 0 5
57 บ้านวังยาง 0 2 0 2 3 1 1 0 5
58 บ่อวิทยบางระกำ 0 2 0 2 2 10 1 0 13
59 วัดแหลมเจดีย์ 0 1 2 3 3 6 0 1 9
60 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 0 1 1 2 3 1 1 1 5
61 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 0 1 1 2 1 5 0 1 6
62 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 0 1 1 2 1 4 0 0 5
63 วัดจุฬามณี 0 1 1 2 1 3 0 1 4
64 บ้านบัวจันทร์ 0 1 0 1 1 3 1 2 5
65 บ้านประดาประชาราษฏร์ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
66 บ้านพลายชุมพล 0 1 0 1 1 1 3 0 5
67 วัดบึงบอน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
68 วัดศรีวนาราม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
69 วัดหนองขานาง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
71 บ้านท่าไม้งาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านแม่ระหัน 0 0 3 3 1 2 2 1 5
73 วัดสระโคล่ 0 0 2 2 2 6 4 3 12
74 วัดดงโคกขาม 0 0 2 2 2 2 0 0 4
75 บ้านหนองกรับ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
76 บ้านตระแบกงาม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
77 บ้านดงวิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
78 วัดทุ่งชา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
79 บ้านดงยาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 บ้านท่านางงาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
81 บ้านเรียงกระดก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
82 วัดวังเป็ด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 วัดโพธิญาณ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
84 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
85 ไทยรัฐวิทยา 8 0 0 0 0 2 1 0 0 3
86 วัดวังแร่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
87 นิคมบางระกำ 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
88 วัดคุ้งวารี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
89 วัดดอนอภัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
90 วัดกรับพวง 0 0 0 0 0 5 0 0 5
91 วัดสมอแข 0 0 0 0 0 2 0 0 2
92 วัดศรีรัตนาราม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
93 บ้านคลองหนองเหล็ก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
94 วัดท่าโรงตะวันตก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
95 วัดวังอิทก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
96 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านหนองแพงพวย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านเสวยซุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 วัดห้วงกระได 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 คลองวัดไร่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 บ้านหัววังกร่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 วัดแหลมโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 วัดหนองอ้อ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
105 บ้านหนองตะเคียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 บ้านห้วยชัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 115 96 83 294 313 238 73 56 624