สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จ่าการบุญ 13 6 0 0 19
2 อนุบาลพิษณุโลก 13 3 2 2 18
3 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 12 6 1 0 19
4 บ้านร้องยุ้งข้าว 12 2 0 0 14
5 บ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 11 6 2 1 19
6 วัดปากพิงตะวันตก 11 6 0 4 17
7 วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 11 4 3 1 18
8 บ้านพันเสา 10 8 2 2 20
9 วัดจอมทอง 9 5 5 0 19
10 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 9 0 0 0 9
11 อนุบาลโรจนวิทย์ 8 2 2 1 12
12 วัดหนองนาดงกวาง 7 10 2 0 19
13 วัดจันทร์ตะวันออก 7 4 3 2 14
14 เซนต์นิโกลาส 7 1 0 1 8
15 วัดพรหมเกษร 6 4 0 2 10
16 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 6 3 1 1 10
17 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 6 2 0 0 8
18 วัดบ้านใหม่ 5 6 2 0 13
19 บ้านหนองกุลา 5 4 0 0 9
20 สะพานที่ 3 5 2 0 0 7
21 สิ่นหมิ่น 5 0 0 0 5
22 วัดหนองพะยอม 4 7 2 0 13
23 บางระกำ 4 5 0 0 9
24 วัดโป่งหม้อข้าว 4 4 2 4 10
25 บ้านหนองหัวยาง 4 3 2 1 9
26 บ้านใหม่เจริญธรรม 4 3 1 1 8
27 บ้านคุยมะตูม 4 3 0 0 7
28 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 4 2 0 2 6
29 วัดบ้านดง 4 1 1 0 6
30 บ้านบึงกระดาน 3 6 2 0 11
31 วัดจันทร์ตะวันตก 3 6 1 0 10
32 วัดแหลมเจดีย์ 3 6 0 1 9
33 วัดเนินมะคึก 3 5 3 0 11
34 วัดปรือกระเทียม 3 3 1 2 7
35 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 3 3 1 0 7
36 วัดตาปะขาวหาย 3 2 2 1 7
37 วัดมหาวนาราม 3 2 0 0 5
38 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 3 1 1 1 5
39 บ้านวังยาง 3 1 1 0 5
40 วัดยางแขวนอู่ 3 0 1 0 4
41 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 3 0 1 0 4
42 วัดคุยม่วง 3 0 1 0 4
43 บ้านหินลาด 3 0 0 1 3
44 วัดแตน 3 0 0 0 3
45 บ่อวิทยบางระกำ 2 10 1 0 13
46 บ้านปลักแรด 2 7 0 3 9
47 วัดสระโคล่ 2 6 4 3 12
48 วัดอรัญญิก 2 5 0 0 7
49 วัดบางทราย 2 3 0 0 5
50 บ้านน้ำดำ 2 2 0 0 4
51 วัดดงโคกขาม 2 2 0 0 4
52 บ้านหนองกรับ 2 2 0 0 4
53 วัดบึงพระ 2 1 2 1 5
54 บ้านคลองเตย 2 1 0 0 3
55 บ้านหนองไผ่ 2 1 0 0 3
56 ไทยรัฐวิทยา 8 2 1 0 0 3
57 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 2 0 1 2 3
58 นิคมบางระกำ 4 2 0 0 0 2
59 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1 5 0 1 6
60 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 1 4 0 0 5
61 บ้านบัวจันทร์ 1 3 1 2 5
62 วัดจุฬามณี 1 3 0 1 4
63 บ้านแม่ระหัน 1 2 2 1 5
64 วัดท่าตะเคียน 1 2 0 0 3
65 บ้านประดาประชาราษฏร์ 1 2 0 0 3
66 วัดวังแร่ 1 2 0 0 3
67 บ้านพลายชุมพล 1 1 3 0 5
68 บ้านตระแบกงาม 1 1 1 0 3
69 บ้านกรุงกรัก 1 1 0 1 2
70 วัดคุยขวาง 1 1 0 0 2
71 วัดบึงบอน 1 1 0 0 2
72 วัดศรีวนาราม 1 1 0 0 2
73 วัดหนองขานาง 1 1 0 0 2
74 นิคมบางระกำ 2 1 1 0 0 2
75 วัดคุ้งวารี 1 1 0 0 2
76 วัดดอนอภัย 1 1 0 0 2
77 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 1 0 1 0 2
78 บ้านดงวิทยา 1 0 1 0 2
79 บ้านหนองนากวางอั้น 1 0 0 4 1
80 วัดทุ่งชา 1 0 0 1 1
81 บ้านนาชักหวาย 1 0 0 0 1
82 วัดบึงกอก 1 0 0 0 1
83 เทศบาล 4 วัดธรรมจักร 1 0 0 0 1
84 บ้านท่าไม้งาม 1 0 0 0 1
85 บ้านดงยาง 1 0 0 0 1
86 บ้านท่านางงาม 1 0 0 0 1
87 บ้านเรียงกระดก 1 0 0 0 1
88 วัดวังเป็ด 1 0 0 0 1
89 วัดกรับพวง 0 5 0 0 5
90 วัดสมอแข 0 2 0 0 2
91 วัดศรีรัตนาราม 0 1 2 0 3
92 บ้านคลองหนองเหล็ก 0 1 1 1 2
93 วัดท่าโรงตะวันตก 0 1 1 0 2
94 วัดวังอิทก 0 1 1 0 2
95 วัดโพธิญาณ 0 1 0 0 1
96 บ้านหนองแขม 0 1 0 0 1
97 บ้านหนองแพงพวย 0 1 0 0 1
98 บ้านเสวยซุง 0 1 0 0 1
99 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 0 1 0 0 1
100 วัดห้วงกระได 0 1 0 0 1
101 คลองวัดไร่ 0 0 1 0 1
102 บ้านหัววังกร่าง 0 0 1 0 1
103 วัดแหลมโพธิ์ 0 0 1 0 1
104 วัดหนองอ้อ 0 0 0 2 0
105 บ้านหนองตะเคียน 0 0 0 1 0
106 บ้านห้วยชัน 0 0 0 1 0
รวม 313 238 73 56 680