สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 20 6 0 3 26
2 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 15 6 1 0 22
3 จ่าการบุญ 13 6 0 0 19
4 วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 13 4 3 1 20
5 อนุบาลพิษณุโลก 13 3 2 2 18
6 วัดปากพิงตะวันตก 12 6 0 4 18
7 บ้านร้องยุ้งข้าว 12 2 0 0 14
8 บ้านพันเสา 11 8 2 2 21
9 บ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 11 6 2 1 19
10 วัดหนองนาดงกวาง 10 12 3 0 25
11 วัดจอมทอง 10 5 5 0 20
12 บ้านหนองกุลา 9 5 0 0 14
13 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 9 0 0 0 9
14 บ้านบึงกระดาน 8 9 2 0 19
15 อนุบาลโรจนวิทย์ 8 2 2 1 12
16 วัดจันทร์ตะวันออก 7 4 3 2 14
17 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 7 2 0 0 9
18 วัดบ้านดง 7 1 1 0 9
19 เซนต์นิโกลาส 7 1 0 1 8
20 วัดโป่งหม้อข้าว 6 8 2 4 16
21 วัดเนินมะคึก 6 7 3 0 16
22 วัดพรหมเกษร 6 4 0 2 10
23 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 6 3 1 1 10
24 วัดบ้านใหม่ 5 6 2 0 13
25 บ้านใหม่เจริญธรรม 5 3 1 1 9
26 สะพานที่ 3 5 2 0 0 7
27 สิ่นหมิ่น 5 0 0 0 5
28 วัดหนองพะยอม 4 7 2 0 13
29 วัดอรัญญิก 4 5 0 0 9
30 บางระกำ 4 5 0 0 9
31 วัดมหาวนาราม 4 4 0 0 8
32 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 4 4 0 0 8
33 บ้านหนองหัวยาง 4 3 2 1 9
34 บ้านคุยมะตูม 4 3 0 0 7
35 บ้านวังยาง 4 1 2 0 7
36 วัดจันทร์ตะวันตก 3 6 1 0 10
37 วัดแหลมเจดีย์ 3 6 0 1 9
38 วัดปรือกระเทียม 3 3 1 2 7
39 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 3 3 1 0 7
40 วัดตาปะขาวหาย 3 2 2 1 7
41 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 3 1 1 1 5
42 บ้านคลองเตย 3 1 0 0 4
43 วัดยางแขวนอู่ 3 0 1 0 4
44 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 3 0 1 0 4
45 วัดคุยม่วง 3 0 1 0 4
46 บ้านหินลาด 3 0 0 1 3
47 วัดแตน 3 0 0 0 3
48 บ่อวิทยบางระกำ 2 10 1 0 13
49 บ้านปลักแรด 2 7 0 3 9
50 วัดสระโคล่ 2 6 4 3 12
51 บ้านพลายชุมพล 2 4 3 0 9
52 วัดบางทราย 2 3 0 0 5
53 บ้านน้ำดำ 2 2 0 0 4
54 วัดดงโคกขาม 2 2 0 0 4
55 บ้านหนองกรับ 2 2 0 0 4
56 วัดบึงพระ 2 1 2 1 5
57 บ้านหนองไผ่ 2 1 0 0 3
58 ไทยรัฐวิทยา 8 2 1 0 0 3
59 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 2 0 1 2 3
60 นิคมบางระกำ 4 2 0 0 0 2
61 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1 5 0 1 6
62 บ้านบัวจันทร์ 1 3 1 2 5
63 วัดจุฬามณี 1 3 0 1 4
64 บ้านแม่ระหัน 1 2 2 1 5
65 วัดคุยขวาง 1 2 0 0 3
66 วัดท่าตะเคียน 1 2 0 0 3
67 บ้านประดาประชาราษฏร์ 1 2 0 0 3
68 วัดวังแร่ 1 2 0 0 3
69 บ้านตระแบกงาม 1 1 1 0 3
70 บ้านกรุงกรัก 1 1 0 1 2
71 วัดบึงบอน 1 1 0 0 2
72 วัดศรีวนาราม 1 1 0 0 2
73 วัดหนองขานาง 1 1 0 0 2
74 นิคมบางระกำ 2 1 1 0 0 2
75 วัดคุ้งวารี 1 1 0 0 2
76 วัดดอนอภัย 1 1 0 0 2
77 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 1 0 1 1 2
78 คลองวัดไร่ 1 0 1 0 2
79 บ้านดงวิทยา 1 0 1 0 2
80 บ้านหนองนากวางอั้น 1 0 0 4 1
81 วัดทุ่งชา 1 0 0 1 1
82 บ้านหนองตะเคียน 1 0 0 1 1
83 บ้านนาชักหวาย 1 0 0 0 1
84 วัดบึงกอก 1 0 0 0 1
85 เทศบาล 4 วัดธรรมจักร 1 0 0 0 1
86 บ้านท่าไม้งาม 1 0 0 0 1
87 บ้านดงยาง 1 0 0 0 1
88 บ้านท่านางงาม 1 0 0 0 1
89 บ้านเรียงกระดก 1 0 0 0 1
90 วัดวังเป็ด 1 0 0 0 1
91 วัดกรับพวง 0 5 0 0 5
92 วัดสมอแข 0 2 0 0 2
93 วัดศรีรัตนาราม 0 1 2 0 3
94 บ้านคลองหนองเหล็ก 0 1 1 1 2
95 วัดท่าโรงตะวันตก 0 1 1 0 2
96 วัดวังอิทก 0 1 1 0 2
97 วัดโพธิญาณ 0 1 0 0 1
98 บ้านหนองแขม 0 1 0 0 1
99 บ้านหนองแพงพวย 0 1 0 0 1
100 บ้านเสวยซุง 0 1 0 0 1
101 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 0 1 0 0 1
102 วัดห้วงกระได 0 1 0 0 1
103 บ้านหัววังกร่าง 0 0 1 0 1
104 วัดแหลมโพธิ์ 0 0 1 0 1
105 วัดหนองอ้อ 0 0 0 2 0
106 บ้านห้วยชัน 0 0 0 1 0
รวม 370 260 75 58 705