หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 29 20 68.97% 6 20.69% 0 0% 3 10.34% 29
2 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 24 15 68.18% 6 27.27% 1 4.55% 0 0% 22
3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 13 68.42% 6 31.58% 0 0% 0 0% 19
4 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 21 13 61.9% 4 19.05% 3 14.29% 1 4.76% 21
5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 20 13 65% 3 15% 2 10% 2 10% 20
6 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 22 12 54.55% 6 27.27% 0 0% 4 18.18% 22
7 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
8 โรงเรียนบ้านพันเสา 23 11 47.83% 8 34.78% 2 8.7% 2 8.7% 23
9 โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 20 11 55% 6 30% 2 10% 1 5% 20
10 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 26 10 40% 12 48% 3 12% 0 0% 25
11 โรงเรียนวัดจอมทอง 20 10 50% 5 25% 5 25% 0 0% 20
12 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 14 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
13 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
14 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 19 8 42.11% 9 47.37% 2 10.53% 0 0% 19
15 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
16 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 17 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
17 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
18 โรงเรียนวัดบ้านดง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
19 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
20 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 21 6 30% 8 40% 2 10% 4 20% 20
21 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 16 6 37.5% 7 43.75% 3 18.75% 0 0% 16
22 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 12 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 13 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
25 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
26 โรงเรียนสะพานที่ 3 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
27 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
28 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 13 4 30.77% 7 53.85% 2 15.38% 0 0% 13
29 โรงเรียนบางระกำ 11 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
30 โรงเรียนวัดอรัญญิก 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 11 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
34 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนบ้านวังยาง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
36 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก 11 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
37 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 11 3 30% 6 60% 0 0% 1 10% 10
38 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
39 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
40 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
42 โรงเรียนบ้านคลองเตย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
44 โรงเรียนวัดคุยม่วง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
45 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านหินลาด 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
47 โรงเรียนวัดแตน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 13 2 15.38% 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 13
49 โรงเรียนบ้านปลักแรด 12 2 16.67% 7 58.33% 0 0% 3 25% 12
50 โรงเรียนวัดสระโคล่ 17 2 13.33% 6 40% 4 26.67% 3 20% 15
51 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
52 โรงเรียนวัดบางทราย 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านหนองกรับ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนวัดดงโคกขาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนวัดบึงพระ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
57 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 6 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
60 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 7 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
63 โรงเรียนวัดจุฬามณี 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
64 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
65 โรงเรียนวัดคุยขวาง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนวัดท่าตะเคียน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนวัดวังแร่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
71 โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนวัดดอนอภัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนวัดบึงบอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนวัดหนองขานาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
78 โรงเรียนคลองวัดไร่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านดงวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 5 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
81 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
82 โรงเรียนวัดทุ่งชา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
83 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านท่านางงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนวัดบึงกอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนวัดวังเป็ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดธรรมจักร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนวัดกรับพวง 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนวัดสมอแข 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
95 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนวัดวังอิทก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านหนองแขม 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านเสวยซุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดห้วงกระได 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดโพธิญาณ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
106 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]