หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558
ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 และโรงเรียนในสังกัด

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 24 ก.ย. 2558 09.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 24 ก.ย. 2558 09.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 24 ก.ย. 2558 09.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 24 ก.ย. 2558 09.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 24 ก.ย. 2558 09.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]