หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน   081 9626965
3 โรงเรียนจ่าการบุญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รอง ผอ.นิวัตร เฉลิมภักตร์   086 6796684
4 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผอ. อนุชนันทร์ ไทยกรรณ์   089 9064478
5 โรงเรียนวัดมหาวนาราม ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผอ. สุวรรณ เพ็ชรบัว   089 9616291
6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผอ. สุนทร สมศรี   081 4756570
7 โรงเรียนวัดอรัญญิก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผอ. วุฒิ ปัญญาบุญ   086 9307997
8 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก รอง ผอ. ว่าร้อยตรีนิพัฒน์ พ่วงพร้อม   088 2934773


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]