ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. พิจิตร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย สพป. พิจิตร เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สพป. พิจิตร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน