ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาทราย สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองสนวน สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ สพป. พิจิตร เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดหนองง้าว สพป. พิจิตร เขต 2 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” สพป. พิจิตร เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน