ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองสนวน สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิริวัฒนา สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) สพป. พิจิตร เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ สพป. พิจิตร เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางเพนียด สพป. พิจิตร เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 67 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน