ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทับปรู สพป. พิจิตร เขต 2 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สพป. พิจิตร เขต 2 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 สพป. พิจิตร เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดชัยศรี สพป. พิจิตร เขต 2 85.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง สพป. พิจิตร เขต 2 84.75 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน