ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ สพป. พิจิตร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ สพป. พิจิตร เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดวังหว้า สพป. พิจิตร เขต 2 59 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน