ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 93.13 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” สพป. พิจิตร เขต 2 87.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ สพป. พิจิตร เขต 2 85.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ สพป. พิจิตร เขต 2 84.04 ทอง 4  
5 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สพป. พิจิตร เขต 2 82.05 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดวังไคร้ สพป. พิจิตร เขต 2 81.55 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน