ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาทราย สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินม่วง สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง สพป. พิจิตร เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน