ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 98.42 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. พิจิตร เขต 2 97.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพป. พิจิตร เขต 2 96.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคลองคูณ สพป. พิจิตร เขต 2 92.22 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง สพป. พิจิตร เขต 2 90.94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 89.42 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเขาทราย สพป. พิจิตร เขต 2 88.05 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 87.51 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” สพป. พิจิตร เขต 2 86.26 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. พิจิตร เขต 2 85.78 ทอง 10  
11 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 84.39 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สพป. พิจิตร เขต 2 83.89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” สพป. พิจิตร เขต 2 82.98 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. พิจิตร เขต 2 80.05 ทอง 14  
15 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สพป. พิจิตร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน